ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาตร์และปีใหม่
กิจกรรมวันคริสมาตร์และปีใหม่ แลกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นและนักเรียน
27 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง2560
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
28 มี.ค. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง ปี กศ.59 ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2
10 มี.ค. 60 พิธีจบช่วงชั้น อนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 6 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
09 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 ป.6 และ ม.3 ส่งงานและสอบแก้ตัวรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์
01 ม.ค. 60 ผ้าป่าสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ต้อนรับปีใหม่ \
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ต้อนรับปีใหม่ "ปี2560"
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560  ณ  โรงเรียนบ้านศาลา
22 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 กิจกรรม Active Play School