ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 20) 06 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา2561 (อ่าน 46) 24 ม.ค. 61
ประกาศ รับโอน/ย้าย ข้าราชครูเอกภาษาไทย (อ่าน 413) 30 ต.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย 1 อัตรา (อ่าน 1792) 25 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างครูคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 179) 05 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของโรงเรียนบ้านศาลา ครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 152) 01 มิ.ย. 60
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา ครูผ้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 175) 29 พ.ค. 60
ประกาศ แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 156) 23 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของโรงเรียนบ้านศาลา (อ่าน 172) 08 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของโรงเรียนบ้านศาลา (ประเภทพนัก (อ่าน 203) 01 พ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา (ประเภทพนักงานจ้างตามโครงก (อ่าน 204) 12 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 296) 11 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 179) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 211) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (อ่าน 209) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (อ่าน 205) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 (อ่าน 132) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (อ่าน 179) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 172) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (อ่าน 168) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 192) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 157) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 143) 03 เม.ย. 60
ประกาศ....ผลการเรียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 155) 03 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 310) 14 ธ.ค. 59