ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านศาลา
หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง บ้านศาลา   ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 053121009 เบอร์โทรสาร 0-5312-1009


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน