กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอภิรตี ประดู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัชพล สมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง