กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ฟ้าแลบ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร.ต.ประพัฒน์เดช นันทะชัย
ผู้ช่วยครู

นายธีรชาติ อินชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริรัตน์ ปุกจันทร์
ครูอัตราจ้าง