ภาพกิจกรรม
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ "

นางสุรีรัตน์ ระดม นำนักเรียนเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ "ค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา"

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,16:48   อ่าน 663 ครั้ง