ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นำนักเรียนเข้ารับการทัศนศึกษา เรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ณ สวนลุงจิตร ตำ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ครูสมชาย กองมณี และครูบรรจง สุระมิตร นำนักเรียนเข้ารับการทัศนศึกษา เรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์

ณ สวนลุงจิตร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:37   อ่าน 278 ครั้ง