ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กันยายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านศาลาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการรสชรินทร์ คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาเป็นประธานเปิดการอบรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านศาลาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการรสชรินทร์  คำโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาเป็นประธานเปิดการอบรม 
ได้รับเกียรติจากวิทยากร  คุณอภิชญา  เป็งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่ ประธานชมรม TOnBE NUMBER ONE CP ALL ล้านนา ชมรม  TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ระดับทอง ระดับประเทศ และ สิบเอกกันต์ทรากรณ์  ถาอิน  หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พร้อมคณะทีมงาน
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมกลุ่ม วางแผนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านศาลา และค้นหา TO BE NUMBER ONE IDOL
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ซักถาม ปัญหา และอุปสรรค การพัฒนา TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านศาลา
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศาลา

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,07:51   อ่าน 167 ครั้ง