ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2565 คณะครูกลุ่มสาระปฐมวัยได้นำนักเรียนปฐมวัยทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม
คณะครูกลุ่มสาระปฐมวัยได้นำนักเรียนปฐมวัยทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม >>https://photos.app.goo.gl/kr2gg3arSo89vGNv8โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,11:28   อ่าน 22 ครั้ง