ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแอโรบิก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันแอโรบิก
รายละเอียดผลงาน
ผู้ได้รับรางวัล
เด็กหญิงนราพร  อุดออม 
เด็กหญิงนภัสสร  อุดออม 
เด็กหญิงสุพรชิตา  กันทะยศ 
เด็กหญิงศิริกมล  ชมพู
เด็กหญิงอัมพร  ไอมู
เด็กหญิงดลพร  ลุงสู้
เด็กหญิงบุญญานุช  บัวสุข 
เด็กหญิงสุพัตรา  ทับเอี่ยม 
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,14:36   อ่าน 202 ครั้ง